Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

  • My First Blog Post

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • Ազգային անվտանգություն

    Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Լայն իմաստով ի՞նչ է պետության համար անվտանգությունը։ Անվտանգությունը պետության բոլոր բնակիչների համար անվտանգ գործունեության, կյանքի պայմաններ ապահովելն է։ Ի՞նչ նկատի առնվելով է կառուցվում պետության ազգային անվտանգությունը։ Աշխարհաքաղաքական գործոնների հիման վրա, որոնք անդրադառնում են պետությանը, ինչպես նաև՝ պետությանը սպառնացող ներքին և արտաքին վտանգների։ Ինչպիսի՞ բնութագրիչներ է ընդգրկում <<Ազգային անվտանգություն>> հասկացողությունը։ <<Ազգային անվտանգություն>> հասկացողությունը… Читать далее

  • Ազատագրական զինված պայքարը Սյունիքում XVIII դարում (1722-1730 թթ․)

    Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Ազատագրական զինված պայքարը Սյունիքում XVIII դարում (1722-1730 թթ․)>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ի՞նչ նպատակով Սյունիք ժամանեց Ստեփան Շահումյանը։ Նա եկել էր հայկական ապստամբ ուժերին միավորելու համար։ Ե՞րբ տեղի… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы